"Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a...

Ankara - 15.11.1931"

Seni, cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim: 'Ben, her güreşte, arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm...'Bu dediğini, en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın.
Çoluk-çocuğun için sana, ufak bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir.Pehlivan! Ömrünün, tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim. 

 

Gazi Mustafa Kemal.

Haluk Levent - İzmir Marşı - Haluk Levent
00:00 / 00:00